Ponuka služieb

Vývoj softvéru

 • Databázové systémy
 • Automatizované systémy riadenia
 • Programovanie PLC
 • Kancelárske aplikácie
 • Systémy pre správu dokumentov

Testovanie softvéru

 • Manažment testovania
 • Manuálne a automatizované funkčné testovanie
 • Záťažové testovanie
 • Bezpečnostné testovanie
 • Formou outsourcingu alebo personálneho leasingu

Inštalácia a konfigurácia softvéru firmy Microsoft

 • desktopové operačné systémy (Windows Vista, Windows XP)
 • kancelárske balíky (Microsoft Office),
 • serverové operačné systémy (Windows 2008 Server, Windows 2003 Server atď.),
 • serverové produkty (Microsoft Exchange Server, Office Sharepoint Server, ISA atď.)

Antivírusové a antispamové riešenie firiem SYMANTEC, McAfee, ESET

Návrh, nastavenie a správa sietí

Navrhneme a zrealizujeme Vám kompletnú infraštruktúru Vašej siete od vybudovania kabeláže až po inštaláciu HW a SW a ich komplexnú správu:

 • Návrh a realizácia štruktúrovanej kabeláže a bezdrôtového prepojenia počítačov
 • Výber optimálnej možnosti pripojenia siete na Internet
 • Návrh informačného systému – zahŕňa výber operačných systémov na klientske počítače a servery a zvolenie programov nutných pre beh firmy(napr. účtovnícky softvér, grafický softvér, komunikačný softvér)
 • Vytváranie bezpečnostných politík
 • Inštalácia a konfigurácia firewallu (hardvérového alebo softvérového), ktorý cez server bude chrániť firemnú sieť pred útokmi z internetu
 • Inštalácia a konfigurácia antivírusového a anti-spam riešenia
 • Určenie pravidiel pre užívateľov staníc ohľadom prístupu ku dátam, inštaláciám programov, sťahovaniu dát atď.
 • Ochrana siete zvnútra – pravidlá pre používanie pamäťových médií – USB kľúče, CD, DVD disky atď.
 • Zabezpečenie prístupu k PC a samotným dátam pomocou hesiel, šifrovania dát, používaním biometrických senzorov a identifikačných kariet/kľúčov.
 • Centrálne riešenie bezpečnostných záplat operačných systémov a softvéru.
 • Riešenie bezpečnosti bezdrôtových sietí.
 • Vytvorenie VPN – Virtuálnej privátnej siete, chránenej prístupovými heslami a šifrovaným prenosom po celej trase.
 • Návrh možností mobilného prístupu – cez mobilné dátové prenosy, výber vhodného hardvéru – notebook, PDA, Smartphone atď.
 • Inštalácia a konfigurácia mail servera priamo u Vás vo firme.
 • Zabezpečenie mail servera vo Vašej sieti – môže fungovať ako primárny server alebo ako záloha pre Váš firemný
 • Riešenie otázky spamu vďaka výkonným spam filtrom.
 • Nasadenie VoIP (Voice over IP). Ľudovo nazývané „telefonovanie cez internet“ poskytuje úsporu nákladov a rozširuje možnosti komunikácie o konferenčné hovory, videokonferencie atď. Pritom neprídete o bežné funkcie pevnej linky – samostatné telefónne čísla, tel. ústredňu a pod.
 • Návrh zálohovacieho systému – denné zálohy po pracovnej dobe a pod.
 • Poskytujeme riešenie geograficky oddeleného zálohovania šifrovaných dát na Vašej sieti pomocou internetu.
 • Serverové a desktop riešenia GNU/Linux a Unix

Správa a rozvoj internetových služieb

 • Optimalizácia pre vyhľadávače
 • Webhosting
 • Web Content Management (Správa webového obsahu)
 • Portálové riešenia
 • Intranet a Groupware
 • Integrácia systémov
 • Školenia

Poskytujeme školenia zamestnancov ohľadom bezpečnosti, ochrany pred únikom firemných dát