O nás

Svet informačných technológií je najrýchlejšie napredujúcou oblasťou. Riešenia, ktoré sú dnes aplikované a zaužívané už v krátkom čase nahradia iné. Je preto samozrejmé, že pre organizácie, ktoré nepôsobia v tejto oblasti je jej sledovanie veľmi náročné. Vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky a čas.

ARIDUS Technologies pôsobí na trhu od roku 2000 a jej hlavnou službou je správa informačných systémov formou outsourcingu.

Výhody outsourcingu pre klientov:

 • sústredenie sa výlučne na hlavnú činnosť firmy
 • nie je potrebné vyhľadávať a získavať kvalifikovaných odborníkov a zabezpečovať ich vzdelávanie
 • sledovanie noviniek a inovácií a udržanie kroku s rýchlo sa vyvíjajúcimi informačnými technológiami
 • optimálne určenie funkčných oblastí zabezpečovaných externe
 • prístup k technológiám a službám IT na svetovej úrovni
 • flexibilita služieb informačných technológií podľa potrieb organizácie
 • nižšie náklady na funkčnú oblasť a zvýšenie konkurenčnej výhody
 • koordinácia a zabezpečenie kompatibility riešení subdodávateľov s prevzatím garancií

ARIDUS Technologies (do roku 2007 spoločnosť pôsobila pod názvom ZOLI.SK) ako systémový integrátor má za sebou úspešné projekty a implementácie v oblasti informačných technológií, poskytuje klientom konzultačné a poradenské služby pri komunikačných, bezpečnostných a kontrolných riešeniach. V oblasti bezpečnosti navrhujeme, posudzujeme a meriame úroveň zabezpečenia. Orientujeme sa na analýzu rizík, nastavenie optimálnej hladiny zabezpečenia a eliminujeme možnosť úniku akýchkoľvek informácií z vnútra firmy.

Našim hlavným cieľom je dlhodobá spolupráca s klientom. Klient tak môže v plnej miere využívať výhody outsourcingu a najmä komfort komplexného servisu našej spoločnosti, ktorý je založený na:

 • dlhoročných skúsenostiach v oblasti informačných technológií
 • osobných konzultáciách
 • certifikovaných špecialistoch
 • dostupnosti služieb 24 h denne / 7 dní v týždni
 • prístupe do klientskej zóny ARIDUS Technologies