Bezpečnosť IT

Konzultačná, analytická, projektová a realizačná činnosť v problematike ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Vypracovanie bezpečnostného projektu podnikateľa v zmysle § 45 ods. 7 zákona a koordinácia realizácie navrhnutých bezpečnostných opatrení vrátane pomoci pri kompletizácii materiálov k žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.
  • Dodávka certifikovaných technických prostriedkov pre prácu s utajovanými skutočnosťami.